• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2014
  • Volume : 9
  • Issue Issue : 4
  • Number of Articles Published : 5
  • Published Date : 1.10.2014

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Humanities Sciences

Serial No. : 4C
ISSN No : 1308 7320
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 1 1.01.2007 1 List
2 2007 2 2 1.04.2007 1 List
3 2007 2 3 1.07.2007 5 List
4 2007 2 4 1.10.2007 4 List
5 2008 3 1 1.01.2008 4 List
6 2008 3 2 1.04.2008 5 List
7 2008 3 3 1.07.2008 4 List
8 2008 3 4 1.10.2008 3 List
9 2009 4 1 1.01.2009 6 List
10 2009 4 2 1.04.2009 7 List
11 2009 4 3 1.07.2009 4 List
12 2009 4 4 1.10.2009 6 List
13 2010 5 1 1.01.2010 12 List
14 2010 5 2 1.04.2010 12 List
15 2010 5 3 1.07.2010 13 List
16 2010 5 4 1.10.2010 14 List
17 2011 6 1 1.01.2011 15 List
18 2011 6 2 1.04.2011 17 List
19 2011 6 3 1.07.2011 15 List
20 2011 6 4 1.10.2011 14 List
21 2012 7 1 1.01.2012 2 List
22 2012 7 2 1.04.2012 9 List
23 2012 7 3 1.07.2012 3 List
24 2012 7 4 1.10.2012 9 List
25 2013 8 1 1.01.2013 10 List
26 2013 8 2 1.04.2013 5 List
27 2013 8 3 1.07.2013 3 List
28 2013 8 4 1.10.2013 5 List
29 2014 9 1 1.01.2014 1 List
30 2014 9 2 1.04.2014 7 List
31 2014 9 3 1.07.2014 1 List
32 2014 9 4 1.10.2014 5 List
33 2015 10 1 1.01.2015 3 List
34 2015 10 2 1.04.2015 3 List
35 2015 10 3 1.07.2015 2 List
36 2015 10 4 1.10.2015 1 List
37 2016 11 1 1.01.2016 2 List
38 2016 11 2 1.03.2016 7 List
39 2016 11 3 1.07.2016 4 List
40 2016 11 4 1.10.2016 1 List
41 2017 12 1 1.01.2017 4 List
42 2017 12 2 1.04.2017 2 List
43 2017 12 3 1.07.2017 2 List
44 2018 13 1 1.01.2018 3 List
45 2018 13 3 1.07.2018 3 List
46 2018 13 4 1.10.2018 1 List
47 2019 14 2 1.07.2019 3 List
48 2020 15 1 1.01.2020 4 List
49 2020 15 2 1.04.2020 2 List
50 2020 15 3 1.04.2020 2 List
51 2020 15 4 1.10.2020 1 List
52 2021 16 1 1.01.2021 5 List
53 2021 16 2 1.04.2021 4 List
54 2021 16 3 1.07.2021 2 List
55 2021 16 4 1.10.2021 1 List
56 2022 17 3 1.07.2022 1 List
ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARININ REKLAM BEĞENİ DÜZEYİNDEKİ ROLÜ
THE ROLE OF AUGMENTED REALITY APPLICATIONS IN THE LEVELS OF LIKING ADVERTISEMENTS
Imran ASLAN1 , Şebnem Ceylan APAYDIN2

Artırılmış Gerçeklik, Reklam, Artırılmış Gerçeklik Tarihi, Sanal Gerçeklik, Qr Kod,
Augmented Reality, Advertisement, History of Augmented Reality, Virtual Reality, Qr Coding,

TÜRK MEDYA SEKTÖRÜNDE KURUM KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMASI
THE CORPORATE CULTURE RESEARCH IN THE TURKISH MEDIA SECTOR
Ahmet BIYIK 1

Medya, Kurum Kültürü, SS Modeli, Sosyalleşme, Dayanışma,
Media, Organisational Culture, SS Model, Sociability, Solidarity,

TANIKLARIYLA TARAMA SÖZLÜĞÜ ESASINDA ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNDEKİ İSİMDEN İSİM YAPMA EKLERİNİN FONKSİYONLARI ÜZERİNE
SUFFIXES THAT DERIVE NOUNS FROUM NOUNS FUNCTIONING IN VARIOUS WAYS IN ANCIENT ANATOLIAN TURKISH TEXTS
Murat ALTUĞ 1

Eski Anadolu Türkçesi, Tarama Sözlüğü, İsim Ekleri, Fonksiyon, Türkiye Türkçesi,
Old Anatolian Turkish Language, Scanning Dictioanry, Name From Name Appendix, Function, Turkeys Turkish,

POINTS OF VIEW BY FOREIGNERS LIVING IN KONYA TO TURKISH BRANDS
Imran ASLAN1

Brand, Awareness of Brands, Image of Brands, Consumer, Turkish Brand,

KENTSEL İMGE OLARAK SAAT KULELERİ; II. ABDÜLHAMİT HAN DÖNEMİ SAAT KULELERİNİN İSTANBUL DIŞI TÜRKİYE COĞRAFYASINDA DAĞILIMLARI VE BİR TİPOLOJİ DENEMESİ
URBAN IMAGE OF THE CLOCK TOWER; IN THE PERIOD OF II. ABDÜLHAMIT, THE DISTRIBUTION OF CLOCK TOWERS OUTSIDE ISTANBUL IN THE GEOGRAPHY OF TURKEY AND A TYPOLOGY TRIAL
Hicran Hanım HALAÇ 1 , Sibel Özdemir İlhan2

II. Abdülhamit Han Dönemi, Saat Kulesi, Tipoloji, Kentsel İmge, Kent Belleği ,
The Period of II. Abdülhamit Han, Clock Tower, Typology, Urban Images, Urban Memory,